DHA là gì quan trọng với phụ nữ có thai dùng bổ sung như thế nào bằng cách nào vào lúc nào, tác dụng của dha đối với phụ nữ