không nên ăn gì khi mang thai tránh món ăn nào,các loại thực phẩm cần kiêng trong suốt quá trình mang thai đặc biệt là 3 tháng đầu