dấu hiệu trẻ bị thiếu kẽm, trẻ bị rụng tóc, biếng ăn, lười ăn, chậm lớn, cách bổ sung kẽm hiệu quả cho trẻ, thực phẩm giàu kẽm