Vitamin b là gì, có vai trò thế nào đối với con người, vitamin b có quan trọng không, thiếu vitamin b thì sao?