Mô tả chi tiết: Thương hiệu Galderma

Các sản phẩm đang bán tại Kidandmomshop.com liên quan đến Thương hiệu Galderma

  • Galderma là liên doanh giữa  L'Oréal và Nestle từ năm 1981 chuyên về nghiên cứu da liễu. Hiện tại Galderma thuộc sở hữu của Nestlé Skin Health.
  • Galderma đang sở hữu các thương hiệu như Cetaphil Baby, Epiduo, Acnecide, Efficort, Neoxidil, Cetaphil Restoraderm, Differin, Cetaphil, Benzac AC, Cutacnyl, Retacnyl
Danh sách sản phẩm có Thương hiệu: "Galderma" đang bán trên Website Kid and Mom Shop: