Mô tả chi tiết: Thương hiệu Vicks

Vicks là thương hiệu cung cấp các loại thuốc không cần kê đơn của công ty Procter & Gamble của Mỹ sở hữu. Vicks nổi tiếng với dòng sản phẩm NyQuil™ và DayQuil™Vicks Formula 44 Cough Control và một số sản phẩm hỗ trợ hô hấp khác.

Danh sách sản phẩm có Thương hiệu: "Vicks" đang bán trên Website Kid and Mom Shop: